MVO | Duurzaamheidsverslag Schakel onze expertise in om uw MVO-beleid vorm te geven. Onze MVO-scan maakt duidelijk welke uw sterke punten zijn en waar u kunt verbeteren. Via een GRI-duurzaamheidsverslag communiceert u uniform en transparant met uw stakeholders over uw MVO-prestaties. Neem contact op Scroll down

Coachen bij MVO-acties

MVO is een streven naar evenwicht tussen de 3 P’s: People, Planet, Prosperity. En dat evenwicht is niet altijd eenvoudig. Onze aanpak is gebaseerd op de ISO 26000-richtlijn voor MVO en gaat uit van de activiteiten die voor uw organisatie de meeste MVO-winst kunnen realiseren.

 

Hebt u uw MVO-acties vastgelegd in een MVO-projectplan? Dan ben u klaar voor de implementatie. Als creatieve consultants ondersteunen we u graag in uw MVO-traject. Dit houdt ondermeer in: het uitwerken en coördineren van uw MVO-activiteiten, het monitoren van de resultaten, bijsturen waar nodig en het engageren van uw stakeholders. Zo creëren we samen maatschappelijke meerwaarde op lange termijn.

MVO-Scan

MVO is maatwerk. Onze MVO-scan is een handige tool om uw MVO-activiteiten in kaart te brengen. We inventariseren wat u reeds gerealiseerd hebt op vlak van MVO en gaan na hoe uw organisatie verder kan groeien. We formuleren aanbevelingen en leggen samen de prioriteiten vast. U bepaalt welke MVO-thema’s relevant zijn voor uw activiteiten en wat u wilt bereiken. Met als resultaat een gedetailleerd en onderbouwd MVO-projectplan.

 

De MVO-scan van Invensus is opgebouwd volgens de 7 kernthema’s van de ISO 26000-richtlijn, waaronder mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Tevens leggen we de link met de 17 SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Opmaken duurzaamheidsverslag

Met een duurzaamheidsverslag communiceert u duidelijk en geloofwaardig met uw stakeholders over de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties van uw organisatie. Welke MVO-inspanningen heeft u reeds geleverd? Hoe bent u tot de behaalde resultaten gekomen? Waar wilt u naartoe? En waar staat u ten opzichte van andere organisaties? 

Wij verzorgen de opmaak van uw duurzaamheidsverslag volgens de internationale GRI-standaarden. Samen met u bepalen we in de materialiteitsanalyse welke onderwerpen relevant zijn voor uw stakeholders en uw organisatie. We rapporteren ‘what really matters’. Net als u stellen we als doel dat uw verslag ook effectief gelezen wordt. 

Kiest u voor een Core-verslag met enkel de basiselementen of voor een meer uitgebreid Comprehensive-verslag? Het GRI-duurzaamheidskader kan in elk type organisatie worden toegepast – van KMO tot multinational – en voor elk type activiteit.