Managementsystemen Volgens ISO 14001 en ISO 50001
Wij delen graag onze kennis en ervaring om uw uw milieu- en energiemanagementsysteem te implementeren en te optimaliseren. Pragmatisch, efficiënt en op maat van uw organisatie.
Neem contact op
Scroll down

Implementeren van uw managementsysteem

In overleg met u kunnen wij het volledige managementsysteem van a tot z ontwikkelen. Of u kunt opteren voor coaching bij het implementatietraject zodat u daarna zelf aan de slag gaat. Ook voor het uitwerken van specifieke thema’s en nazicht van uw documenten kunt u op ons beroep doen.

Ongetwijfeld heeft uw organisatie al een aantal milieuacties of energiemaatregelen genomen. In de eerste stap van de implementatie gaan we inventariseren wat u reeds gerealiseerd hebt. Daarop bouwen we verder om de nodige processen en systemen op te zetten. Wij hanteren een systematiek die focust op het ontwikkelen van duurzame, innovatieve producten en processen.

Met als resultaat het behalen van uw ISO-certificaat. Hiermee toont u objectief uw engagement op vlak van milieu of energie aan uw klanten, de overheid en andere belangrijke stakeholders.

Interne audits

U hebt de nodige kennis en ervaring in huis maar ziet de voordelen om met andere ogen naar uw managementsysteem en uw bedrijfsprocessen te laten kijken. Wij nemen u graag de zorg uit handen voor het uitvoeren van uw interne milieu- en energieaudits of voor het ondersteunen van uw medewerkers bij het auditproces.

Wij combineren resultaatgerichte interviews met het evalueren van de documenten en een rondgang op het terrein. Samen met u onderzoeken we de mogelijkheden om uw managementsysteem te optimaliseren en uw producten, diensten of processen te verduurzamen.

Na de audit ontvangt u een auditrapport met de vaststellingen, eventuele niet-conformiteiten en verbetervoorstellen.