Toekomstgericht
 ondernemen
Onze toekomst is duurzaam én circulair. Dit brengt nieuwe businessmodellen, nieuwe vormen van samenwerken en innovatieve ontwikkelingen met zich mee. Wij zetten deze veranderingen om in kansen voor uw organisatie door onze expertise in circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen creatief toe te passen. Neem contact op
Scroll down

Circulaire economie

Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Recycle. Deze 5 R’en staan centraal in de circulaire economie. De transitie van een lineair naar een circulair model vraagt een andere manier van denken. En dat doen we graag samen met u.

 

Mogelijke opportuniteiten liggen in het efficiënt inzetten van grondstoffen, energie en water. Maar ook in het slim ontwerpen van producten en het implementeren van een circulair businessmodel.

 

Circulair ondernemen, hoe begint u eraan? Onze Circulariteitsscan zet u op weg. De scan neemt alle fasen in de levenscyclus van uw product onder de loep. Punten die beter kunnen, worden aangepakt in een circulair actieplan. 

shallow-focus-photo-of-green-plants-3020839
macro-photography-of-green-leafed-plant-1200225

MVO Duurzaamheidsverslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) helpt uw organisatie haar ecologische en sociale voetafdruk te beperken. Elke organisatie, van KMO tot multinational, heeft een impact op mens, dier, milieu en maatschappij. Maak het verschil door uw positieve impact te vergroten.

 

Vanuit onze jarenlange ervaring op vlak van milieu en duurzaamheid hebben wij een MVO-scan ontwikkeld die de basis vormt voor het bepalen van uw MVO-beleid en het realiseren van uw MVO-projectplan.

 

Communiceer over uw ecologische, sociale en economische prestaties via een GRI-duurzaamheidsverslag, afgestemd op de doelgroep die u wil bereiken

Managementsystemen

Een ISO 14001-milieumanagementsysteem helpt u om de milieurisico’s van uw organisatie te managen en uw milieu-impact te verminderen. Met een ISO 50001-energiemanagementsysteem beheert u efficiënt het energieverbruik van uw organisatie en kunt u uw energiekosten en CO2-emissies beperken.

Een succesvol managementsysteem houdt uw milieu- en energieaspecten consequent onder de aandacht. Het biedt een systematische aanpak om de wettelijke conformiteit te waarborgen en uw middelen efficiënt in te zetten.

Met onze praktijkgerichte begeleiding bij de implementatie van uw ISO 14001- en ISO 50001-managementsysteem kan uw administratie tot een minimum beperkt blijven.
low-angle-photo-of-curtain-glass-wall-building-2408213

Circulariteitsscan

Bepaal de circulariteit van uw product en ontdek waar u uw product kunt verbeteren.

Tevreden klanten

Graag laten we enkele van onze klanten aan het woord over hun ervaringen met Invensus.

Wij hebben onder de deskundige begeleiding van Leen Scheers
de Circulariteitsscan van Invensus uitgevoerd op onze bedrijfsprocessen.
Hierdoor is binnen Bel-Confect een dynamiek ontstaan waarbij
we onze circulaire doelen omgezet hebben in een actieplan
met focus op concrete circulaire oplossingen op vlak van werk- en veiligheidskledij.
De samenwerking met Invensus was uitstekend
en zij brachten ons bedrijf op een hoger niveau op vlak van duurzaamheid.

Filip Lietaer
CEO BelConfect

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op en we beantwoorden zo spoedig mogelijk uw vraag!