Circulaire economie

Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Recycle. Deze 5 R’en spelen een belangrijke rol in de circulaire economie. Het evolueren van een lineaire keten naar een circulair model vraagt een andere manier van denken. En dat doen we graag samen met u.

Mogelijke opportuniteiten liggen in het slim en minder gebruiken van grondstoffen, energie en water. Maar ook in het implementeren van een circulair businessmodel of het ontwikkelen van een innovatief circulair productieproces.

Circulair ondernemen, hoe begint u eraan? Onze Circulariteitsscan zet u op weg. De scan neemt alle fasen in de levenscyclus van uw product onder de loep. Punten die beter kunnen, worden opgenomen in een circulair actieplan.
shallow-focus-photo-of-green-plants-3020839
macro-photography-of-green-leafed-plant-1200225

MVO Duurzaamheidsverslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) helpt uw organisatie haar ecologische en sociale voetafdruk te beperken. Elke organisatie, van KMO tot multinational, heeft een impact op mens, dier, milieu en maatschappij. Maak het verschil door uw impact te vergroten, uiteraard in positieve zin.

 

Vanuit onze jarenlange ervaring op vlak van milieu en duurzaamheid hebben wij een MVO-scan ontwikkeld die de basis vormt voor het bepalen van uw MVO-beleid en het realiseren van uw MVO-projectplan.

 

Communiceer over uw ecologische, sociale en economische prestaties via een GRI-duurzaamheidsverslag, afgestemd op de doelgroep die u wil bereiken.

Managementsystemen

Een ISO 14001-milieumanagementsysteem helpt u om de milieurisico’s van uw organisatie te managen en uw milieu-impact te verminderen. Met een ISO 50001-energiemanagementsysteem beheert u efficiënt het energieverbruik van uw organisatie en kunt u uw energiekosten en CO2-emissies beperken.

Een succesvol managementsysteem maakt snel inzichtelijk waar de kansen liggen voor uw organisatie. Het biedt een systematische aanpak om uw wettelijke conformiteit te waarborgen en uw middelen efficiënt in te zetten. Uw milieu- en energieaspecten blijven consequent onder de aandacht.

Wij bieden een praktijkgerichte begeleiding bij de implementatie van uw managementsysteem volgens ISO 14001 en ISO 50001.
low-angle-photo-of-curtain-glass-wall-building-2408213

Circulariteitsscan

Bepaal de circulariteit van uw product en ontdek waar u uw product kunt verbeteren.

Tevreden klanten

Graag laten we enkele van onze klanten aan het woord over hun ervaringen met Invensus.

Wij hebben onder de deskundige begeleiding van Leen Scheers
de Circulariteitsscan van Invensus uitgevoerd op onze bedrijfsprocessen.
Hierdoor is binnen Bel-Confect een dynamiek ontstaan waarbij
we onze circulaire doelen omgezet hebben in een actieplan
met focus op concrete circulaire oplossingen op vlak van werk- en veiligheidskledij.
De samenwerking met Invensus was uitstekend
en zij brachten ons bedrijf op een hoger niveau op vlak van duurzaamheid.

Filip Lietaer
CEO BelConfect

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op en we beantwoorden zo spoedig mogelijk uw vraag!