Circulaire economie Ontdek uw kansen in circulair ondernemen en verbeter de circulariteit van uw product. De Circulariteitsscan van Invensus zet u op weg. Neem contact op Scroll down

Circulariteitsscan

Kringlopen sluiten is meer dan recycleren. Met de Circulariteitsscan van Invensus bepaalt u de beste circulaire strategie voor uw organisatie. We maken een gedetailleerde doorlichting van uw product in alle fasen van de levenscyclus: van het productontwerp, over het gebruik van grondstoffen en het productieproces, tot het einde van de levenscyclus. De scan legt tevens de link naar handige tools die u kan toepassen om de circulariteit van uw product te verbeteren.

Samen met u doorlopen we de scan en wordt duidelijk waar de opportuniteiten zich bevinden. U gaat aan de slag met een uitgewerkt actieplan afgestemd op de prioriteiten van uw organisatie.


Door de scan op regelmatige tijdstippen uit te voeren, kunt u de transitie van uw organisatie naar meer circulair ondernemen monitoren.

Circulaire projecten

Zet u uw eerste stappen in circulair ondernemen? Of hebt u reeds belangrijke resultaten geboekt? Wij denken graag met u mee bij het realiseren van uw circulaire projecten.

Uw circulaire doelstellingen vertalen we in concrete acties. We ontwikkelen een circulair businessmodel dat bij uw organisatie past en ervoor zorgt dat de grondstoffen niet bij het afval terechtkomen maar terug toegepast worden in nieuwe producten. Zo wordt uw organisatie minder afhankelijk van primaire grondstoffen en stijgende grondstofprijzen.

Ook de mogelijkheden tot samenwerking met partners in de keten worden afgetoetst en uitgewerkt. De ambitie is het realiseren van meervoudige waardecreatie, zowel op economisch als op ecologisch en sociaal vlak.