Managementsystemen

Managementsystemen


ISO 14001 en ISO 50001


Implementeren van uw managementsysteem

Wij zetten onze kennis en ervaring in om u praktijkgericht te ondersteunen bij de implementatie van uw milieu- of energiemanagementsysteem. Wij kunnen u coachen in het implementatietraject of kunnen in overleg met u het volledige managementsysteem opzetten. Ook voor het uitwerken van specifieke thema's en nazicht van uw documenten kan u op ons beroep doen.

Een managementsysteem volgens ISO 14001 en ISO 50001 helpt u bij het bereiken van uw milieu- en energiedoelstellingen en het verbeteren van uw resultaten. Het biedt eveneens een gestructureerde benadering voor het invullen van de milieupijler voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het realiseren van circulaire projecten. Wij hanteren een systematiek die focust op het ontwikkelen van duurzame, innovatieve producten en processen.

Met het behalen van een certificaat toont u objectief uw engagement op vlak van milieu of energie aan uw klanten, de overheid en andere belangrijke stakeholders.

Interne audits

U hebt de nodige kennis en ervaring in huis maar kan ervoor opteren om met andere ogen naar uw managementsysteem en uw bedrijfsprocessen te laten kijken. Wij nemen u graag de zorg uit handen voor het uitvoeren van uw interne milieu- en energieaudits of voor het ondersteunen van uw medewerkers bij het auditproces.

Wij combineren resultaatgerichte interviews met het doornemen van de documenten en een rondgang op het terrein. Samen met u evalueren we de mogelijkheden om uw managementsysteem te optimaliseren en uw producten, diensten of processen te verduurzamen.

Na de audit ontvangt u een auditrapport met de vaststellingen, eventuele niet-conformiteiten en verbetervoorstellen.

 

Invensus - duurzaam@invensus.be - 0472 22 01 06

 

© 2019 Invensus