MVO - Duurzaamheidsverslag

Maatschappelijk verantwoord ondernemenDuurzaamheidsverslagCoachen bij MVO-acties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan het verschil maken voor uw klanten. De vraag naar duurzame producten en diensten is groot. Klimaatverandering, duurzaam personeelsbeleid, dierenwelzijn en een gezond leefmilieu zijn meer dan ooit actueel. Met een evenwichtige balans tussen milieu-, sociale en economische aspecten gaan we deze uitdagingen aan.

Ook voor uw organisatie liggen er kansen binnen MVO. Wilt u een duurzame leverancier of een aantrekkelijke werkgever zijn en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan een betere planeet? Werkt u aan de implementatie van de SDG's?

Schakel onze expertise in om de 7 kernonderwerpen van de ISO 26000-richtlijn om te zetten in concrete MVO-acties. Samen engageren we uw stakeholders om maatschappelijke winst te realiseren. Met onze aanpak maken we MVO een essentieel onderdeel van uw strategie.

MVO-scan

MVO is maatwerk. Alles begint bij het uitvoeren van een MVO-scan. We inventariseren wat u reeds gerealiseerd hebt op vlak van MVO en gaan na hoe uw organisatie verder kan groeien. We formuleren aanbevelingen, leggen samen de prioriteiten vast en maken een concrete planning op. U bepaalt welke MVO-thema’s relevant zijn voor uw activiteiten en wat u wilt bereiken.

De MVO-scan die wij hebben ontwikkeld is gebaseerd op de ISO 26000-richtlijn en maakt een gedetaillleerde analyse van de 7 kernonderwerpen: behoorlijk bestuur, mensenrechten,  arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

Opmaken van een duurzaamheidsverslag

Met een duurzaamheidsverslag communiceert u duidelijk en geloofwaardig met uw stakeholders over de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties van uw organisatie. Welke MVO-inspanningen heeft u reeds geleverd? Hoe bent u tot de behaalde resultaten gekomen? Waar wilt u naartoe? En waar staat u ten opzichte van andere organisaties?   

Wij verzorgen de opmaak van uw duurzaamheidsverslag volgens de internationale GRI-standaarden. Samen met u bepalen we in de materialiteitsanalyse welke onderwerpen relevant zijn voor uw stakeholders en uw organisatie. We rapporteren 'what really matters'. Net als u stellen we als doel dat uw verslag ook effectief gelezen wordt. 

Kiest u voor een Core-verslag met enkel de basiselementen of voor een meer uitgebreid Comprehensive-verslag? Het GRI-duurzaamheidskader kan in elk type organisatie worden toegepast - van KMO tot multinational - en voor elk type activiteit.

Foto's 2 en 3: Eugène Vloeberghen

Invensus - duurzaam@invensus.be - 0472 22 01 06

 

© 2019 Invensus